numimatika header Numizmatika

Numizmatika

Régi érmek, pénz ritkaságok, kitüntetések érdemrendek

felvásárlása kiemelkedő áron.Vásárolunk keressük régi pénzeket, érméket, papírpénzeket, értékpapírokat, kitüntetéseket.

Kitüntetések

A kitüntetés általános értelemben minden olyan állami vagy társadalmi megnyilvánulás, amely a kimagasló egyéni vagy közösségi teljesítményt erkölcsi vagy anyagi elismerésben részesíti. Sok évszázados története során kialakultak a kitüntetés sajátos, szűkebb fogalma és formái: az érdemrend, a kitüntető érem, a cím, a díj, a jelvény és a zászló.[1] Szűkebb értelemben kitüntetésnek az elismeréseknek a ruházaton viselhető formáit nevezzük.

icons 3592956 1920 Numizmatika

A kitüntetések történetének kezdetét az ősi vadásztársadalmak trófeáiból lehet levezetni, amikor a vadászcsoportok az elejtett állat trófeáját a legsikeresebb vadásznak adták. Később az embercsoportok egymás elleni hadakozásai, háborúi során a hadizsákmányból a harcosok a teljesítményük arányában részesültek, és ennek viselhető elemeit büszkén hordták. Az ókori, középkori, újkori társadalmak kialakították a kitüntetések egyre bonyolultabb rendszerét.

A 20. századtól az uralkodói, állami (katonai és civil) kitüntetések mellett egyre gyakoribbá váltak a polgári eredetű, szervezetek, alapítványok vagy személyek által kezdeményezett és adományozott, gyakran nemzetközi díjak is. Az egyik legismertebb ilyen a nemzetközi tudományos díj, a Nobel-díj. Az Oscar-díj pedig túlnyomórészt nemzeti, az Amerikai Egyesült Államok művészeit jutalmazza.

A kitüntetés adományozásakor általában a társadalmi megbecsülés jele, bár a történelem során ismételten gyakorlattá vált, hogy azokat megfelelő adományokkal meg is lehetett vásárolni. A kitüntetések erkölcsi értéküket a társadalmi körülmények, értékrendszerek, politikai kurzusok változásával el is veszthetik, azonban történelmi emlékként továbbra is tanúskodnak korukról, adományozójuk szándékáról, megalkotóiknak iparművészeti képességeiről.

bank note 1276958 1920 Numizmatika

Érmék, papírpénzek

A papírpénzek mellett érmék képezik a modern fizetőeszközök készpénzállományát. Érmék rendszerint – de nem kizárólag – a kisebb forgalmú készpénzügyletek lebonyolítására szolgálnak, nem egy esetben törvény szabja meg azt az érmemennyiséget, amelyet az eladó köteles elfogadni. A XX. században az értékpénzek kibocsátása és forgalma folyamatosan visszaszorult, a jelenleg forgalomban lévő pénzérmék ezért legtöbbször kis címletű váltópénzek.

Az érmék készpénzforgalmi szerepük mellett művészeti értékkel és hagyományokkal is bírnak, ezért a legtöbb ország nem forgalmi célú – de névértékkel ellátott – emlékérméket is kibocsát. Szintén nem készpénzforgalmi céllal bocsátják ki azokat a modern, nagy címletű értékpénzeket, melyek elsősorban a nemesfémtartás és -kereskedelem eszközei, ezért ezeket megkülönböztetésül kereskedelmi érmének nevezzük.

Mitől függ a régi pénzek, érmék értéke?

Az érmék fennmaradt/elkészített darabszáma jelentősen befolyásolhatja az értéküket. Minél ritkább egy érme, annál többet érhet. A régi érméknél jobban előjön a ritkaságbeli különbség, mivel, ha most valamiből 500 000 db-ot készítenek, az mind elérhető, de a 100 évvel ezelőtt vert 500 000 db érmének ma már csak töredéke maradt fenn.
A következő értékmeghatározó az érme anyaga. A nemesfémből készült érmék értéke a magasabb, azok közül is kiemelkednek az arany érmék.
Az érmék értéke függ még a minőségüktől, amit szaknyelven tartásfoknak nevezünk. Ezt szakértő állapítja meg, de a numizmatikában jártas személyek is elég jól meg tudják mondani, hogy egy adott érme milyen tartásfokkal rendelkezik. A minőségi kategóriák szerepe minden érménél rendkívül fontos, de különösen igaz ez a régebbi korok pénzérméi esetén.

stamps 2474463 1920 Numizmatika

Bélyeg / képeslap

A piaci érték az eszmei értéknél tehát konkrétabb. A bélyegek piaci értékét több tényező határozza meg. Ezek közül a legfontosabbak:
– a gyűjtők számának alakulása: szűkülő, vagy bővülő a bélyegpiac
– a bélyeggyűjtési trendek, divatok: véleményem szerint léteznek ilyenek akár a pillanatnyi politikai, társadalmi, illetve kultúrális divatok, vagy egy témakör fókuszáltsága folytán. Példa lehet erre Diana hercegnő halála, mely felfokozta a róla kiadott bélyegek gyűjtését, így keresletét és árát is.
– a bélyegeket kiadó posták téma- és emissziós politikája és marketing munkájuk eredményessége: mennyire keresettek egy adott ország bélyegei, mely befolyásolja a korábban kiadott bélyegek értékét is.
– a különböző katalógusok által meghatározott árak.

A bélyegek piaca leginkább az antikvitáshoz hasonló, azonban mégis eltér attól: a bélyegek esetében egyrészt sokkal kevésbé beszélhetünk művészi illetve materiális tartalomról. A bélyeg egy leginkább egy iparművészeti termék, semmiképp sem műalkotás. A bélyegek értékét pusztán a fellelhető példányok száma (ide értve a tévnyomatokat és különféle változatokat) és a velük szemben fennálló érdeklődés illetve kereslet határozza meg. Ez az oka annak, hogy a bélyegpiac döntő forgalma aukciókon bonyolódik le. Ehhez támpontként szolgálnak a katalógusok árai, illetve korábbi aukciók leütési árai.

postcard 1312798 1920 Numizmatika

Képeslap / levél

A megírt, vagy a postatiszta lapok értékesebbek?

Attól függ. A futott lapok bélyege, bélyegzője, de még a ráírt szöveg is tartalmazhat érdekességet, a megíratlan lapok viszont rendszerint jobb minőségűek. Általában a régi lapoknál a futott, az újaknál a postatiszta lap az értékesebb.

Mi szabja meg egy képes levelezőlap értékét?
Kora, témája, ritkasága, állapota és hogy mennyire van szüksége rá annak, aki megvenné vagy elcserélné…

Mennyivel értékesebb a külföldi lap a magyarnál?
Egyáltalán nem biztos, hogy értékesebb. Mert bár biztos, hogy mondjuk egy adott portugál kis helységről nehezebb lapot találni, mint egy magyar községről, de kit érdekel nálunk egy portugál falu? Tehát a ritkább előfordulást kompenzálja a csekélyebb kereslet.

Antik tárgyait, régiségét eladná?

Érdeklődjön telefonszámunkon

Call Now Button